• 09 آذر 1402

منابع دیجیتال

کتابخانه مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب شامل حدود 100 هزار نسخه خطی و چاپ سنگی در زمینه های مختلف میباشد. این منابع به صورت فایلهایی در قالب تصویر و پی دی اف در دسترس میباشند. فهرست این منابع تاکنون در  در 4 جلد آماده شده است.

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم