• 09 آذر 1402

سومین کنگره بین المللی سلامت در اربعین، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی

سومین کنگره بین المللی سلامت در اربعین، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار میکند:    

سومین کنگره بین المللی سلامت در اربعین

تاریخ برگزاری: 11 تا 13 مردادماه 1402

با امتیاز بازآموزی

اطلاعات تکمیلی در سایت https://arbaeenhealth.com/

مدیر سیستم
:

مدیر سیستم

0

:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *